Współcześnie kozy to takie piece, które w czasie spalania będą emitowały do atmosfery mało substancji szkodliwych. Będzie to wynikało przede wszystkim z tego, że jest to nowoczesna metoda spalania drewna.

Zdrowy dla środowiska pellet - wtórne spalanie - polega ono na tym, że dochodzi do dopalenie wszystkich cząstek, które znajdują się w dymie. W starszych urządzeniach takie dopalenie nie było możliwe i to wszystko biegło do atmosfery. Obecnie nowoczesna konstrukcja pieców zmieniła sytuację i udaje się osiągnąć tak wysoką temperaturę, że wszystko doskonale się spala.

- dopalanie spalin przy użyciu katalizatora - to nowoczesna metoda, która będzie bardzo wydajna. Jeśli stosuje się katalizator można oczekiwać, że uda się dopalić resztki gazów i dymu. Będzie to miało duży wpływ na to, że uda się znacząco podnieść sprawnośćpracy pieca. Kozy na pellet, czyli piece wolno stojące

- uwaga na błędy - w sytuacji, gdy jest wadliwie działający system odprowadzający dym może być tak, że dym się będzie schładzał i siła ciągu będzie znacząco mniejsza. Przez długie odcinki połączeniowe dochodzić będzie do obniżenia temperatury dymu. Jeżeli podłączenie ma więcej kolanek to opór może być tutaj bardzo duży i dym nie wydostanie się na zewnątrz Dodatkowo w momencie, gdy piec będzie na niższych kondygnacjach, w piwnicy to spaliny będą pokonywały podciśnienie. W ten sposób niestety pojawi się długie połączenie i musimy się liczyć z tym, że dym z pieca będzie się wydobywał i niestety uniknięcie tego problemu będzie bardzo trudne.

Podciśnienie i wentylacja ma dla nas istotne znaczenie. Nowoczesne technologie gwarantują szczelne budynku, ale wrażliwe na wady wentylacji. W momencie, gdy jest podciśnienie w budynku to ciąg może być odwrócony. Jeśli chce się temu zapobiec to trzeba uzupełnić powietrze z zewnątrz. Niewłaściwe użytkowanie. jeśli piec pracuje ze zredukowaną mocą a temperatura jest niska może dojść do złego użytkowania i dlatego może doprowadzić to do uszkodzenia pieca. Trzeba więc właściwie rozpalać ogień i odpowiednio ogrzewać piec do dobrej temperatury.